PRIVACYVERKLARING

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Tineke verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Beautysalon Tineke , of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon Tineke worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Tineke adviseert je om het Privacyverklaring door te lezen, deze liggen ook schriftelijk in de praktijk.

 

1. Verantwoordelijke

Tineke van’t Veer

Klaver 1

8271 DL IJsselmuiden

De salon is telefonisch bereikbaar: 06-54703055 

info@beautysalontineke.nl

KvK: 64636666271 DL IJs2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon Tineke en voor welk doel.
2.
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam, geboortedatum
- Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
- Telefoonnummer,  e-mailadres,

- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

- Eventuele Voor- en na foto’s2.2 Beautysalon Tineke verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens 
voor de volgende doeleinden:

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en  de eventuele annulering daarvan,

- Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beautysalon Tineke
- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

- Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder van Beautysalon Tineke.

 

E-mail berichtgeving:

Beautysalon Tineke gebruikt je naam en e-mailadres voor haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Beautysalon Tineke. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

 

3. Bewaartermijnen

Beautysalon Tineke verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  

 4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de eigenaresse van Beautysalon Tineke kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beautysalon Tineke zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beautysalon Tineke.je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Beautysalon Tineke. viainfo@verzorgingspraktijk-eline.com of 06-54703055.

 

5. Wijzigingen 

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en Social Media (Facebook) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.